Drift

Læg ansvaret for jeres IT-drift i vores hænder og oplev hvordan en sammenhængende leverance af Cloud IT, Business Central og Power platformen, giver et optimalt match mellem funktionalitet, performance, sikkerhed og økonomi.

IT-Afdeling

Vi er jeres IT-Afdeling der står klar til at tage sig af jeres løbende henvendelser vedr. spørgsmål og funktionsfejl på alt fra printerne, PC’ere, netværk, brugerændringer til opsætning af jeres næste SQL Cube til Power BI. Vores ekspertviden indenfor både Business Central, Power BI, Azure, IT-drift og support, betyder at vi kan løse de fleste opgaver indenfor husets egne vægge, hvilket er til gavn for alle parter, ikke mindst kunden der vil opleve en bedre og billigere service, end hvis de skulle rende spidsrod mellem flere leverandører.

IT-rådgivning

Som jeres digitaliseringseksperter ved vi godt, at ny teknologi gør det ikke alene – indførelsen af IT er andet end bits og bytes og smarte funktioner. Teamet bag C2IT Cloud har omfattende erfaring og forståelse inden for IT-drift, økonomistyring, forretningsprocesser og forretningsudvikling. Vi tager tilliden som leverandør af jeres komplette virksomhedsløsning meget seriøst, og deltager løbende med sparring og rådgivning om muligheder for yderligere digitaliseringsgevinster på tværs af de mange Microsoft produkter.

Modern work

Modern Work betegner den moderne og effektive IT-løsning der on demand stiller brugeren de nødvendige Apps og datakraft til rådighed fra en vilkårlig PC og mobil enhed – uden at gå på kompromis med performance, skalerbarhed og datasikkerhed. Det er samtidig en løsning der understøtter transformationen af konventionel klientsoftware imod browserbaseret drift og som i kombination med en centraliseret administration af den enkelte arbejdsstation, giver en robust og brugervenlig afvikling af jeres forretningskritiske Apps og systemer.

Modern Work er samtidig et endegyldigt farvel til det velkendte Fjernskrivebord (Remote Desktop), hvilket medfører en ubegrænset anvendelse af hele Office 365 suiten, og åbner for en markant forenkling af jeres samlede IT setup.

Device Management

En effektiv håndtering og administration af kundens PC’ere, laptops og øvrige mobile enheder er en kritisk komponent i enhver virksomheds sikkerhedsstrategi. Device Management er afgørende for at sikre, at enhederne er korrekt konfigureret, opdaterede og kompatible med jeres virksomhedspolitikker, og med det formål at beskytte netværk og data mod uautoriseret adgang. Vi anbefaler at Device Management er et obligatorisk tilvalg i alle Modern Work løsninger.

Sikkerhed

Med høj mobilitet og fleksibilitet på adgang til data, følger også et stort ansvar og fokus på sikkerhed. Vores sikkerhedsstandarder sikrer at alle Apps, adgange, brugeropsætning og adfærd overvåges 24/7 for at varetage maksimal datasikkerhed, og for at identificere anormaler og andre forhold der skal tages aktion på. Eksempler på vores sikkerhedstiltag omfatter blandt andet Device Management, Antivirus, Dynamisk spamfilter, Backup samt Conditional Access Policy. Sidstnævnte er en service der på toppen af traditionel rettighedsstyring definerer hvilke typer dokumenter og Apps der må tilgås fra hvilke brugere, afhængigt af brugerens device, tidspunkt, geografiske placering m.v. Det betyder at følsomt data kan skærmes mod utilsigtet adgang eksempelvis fra en mobiltelefon på et skævt tidspunkt og fra en fremmed verdensdel.

Azure Services

Azure er en cloudbaseret platform fra Microsoft der tilbyder en række tjenester, der kan bruges til alt fra dataanalyse og databehandling til netværk og filopbevaring. Det afgørende ved Azure er at vi kan designe løsninger der meget præcist kun udfører en specifik funktion, og uden behov for licens til styresystem, CPU, RAM, data, backup m.v. Det benævnes Microservices og medfører en betydelig fleksibilitet og besparelse for kunden i forhold til traditionel serverhosting.

Vi benytter Azure Services i de tilfælde hvor kundens løsning og behov kræver særlige server- eller dataressourcer, redundans, avanceret netværksstyring eller tilsvarende.

Cloud Adoption

Med Cloud Adoption ønsker vi at tilskynde vores kunder til at tage de bedste værktøjer i brug for at opnå mere effektive og motiverende arbejdsrutiner.

SharePoint Cloud Adoption er et tilbud om opsætning af en af vores standard SharePoint skabeloner, der til internt brug samler alle vigtige Corporate informationer og indgange til fællesdokumenter, dokument skabeloner, fødselsdage, ferieplaner, link til vigtige programmer, dokumentation, wikier, leverandører m.v. Det kan lyde simpelt, men er uhyre nyttigt og effektivt for alle størrelser virksomheder. Vi tager vores egen medicin og viser gerne vores SharePoint skabeloner frem ved lejlighed. SharePoint er en del af Office 365 licensen og passer teknisk sammen med OneDrive og Teams.