Kunde

Købstædernes Forsikring

Branche

Forsikring

År

2023

Services

Design, Softwareudvikling

Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring var i besiddelse af store mængder data fra tracking af besøgende på virksomhedens hjemmesider. Kvaliteten af dataen var dog ikke høj nok, ligesom implementeringen trængte til et gennemsyn. Det betød blandt andet, at man ikke vidste, hvor på hjemmesiden de besøgende havde indsendt forespørgsler, og derfor reelt ikke var sikker på, hvad man kunne aflæse af de indkomne data korrekt.  

Derfor besluttede man at gennemgå og opdatere hele tracking-løsningen på hjemmesiden med henblik på at få højnet datakvaliteten og skabt bedre rapportering omkring hjemmesidens performance. I den forbindelse har IT Kartellet været på sagen.  

KORREKT TRACKING GIVER OVERBLIK OG MULIGHED FOR HANDLING 

Hjemmesiden var som andre hjemmesider blevet opdateret af flere omgange, og det påvirkede både trackingen og dermed de data, som blev indsamlet. “Den korrekte tracking af data’ene betyder, at vi nu kan trække brugbare analyser om de besøgendes adfærd på hjemmesiden. Vi kan nu se for eksempel, hvor i købsflowet kunderne falder fra, så vi har mulighed for at optimere flowet. Det samme gælder skadesanmeldelsesprocessen, som vi nu også har brugbare data på. På den måde kan vi sikre en tryg proces og sørge for, at flere benytter vores selvbetjeningsløsninger. Vi kan nu også se, om de får den information, de søger, eller om de forlader siden uden at have fået svar på deres forespørgsel – og derfor i stedet henvender sig telefonisk til kundeservice. Vi vil gerne optimere vores hjemmeside, så den gør kunderejsen så nem som muligt. Det er nemlig både besværligt for de besøgende og fordyrende for os, når de er nødt til at kontakte kundeservice,” siger Louise Kjær Mansfeldt, som er chef for markedsudvikling hos Købstædernes Forsikring.  

Som forsikringsselskab skal Købstædernes Forsikring leve op til både Finanstilsynets og Datatilsynets krav om datasikkerhed og overholdelse af GDPR. “Blandt andet derfor har vi på et tidligt tidspunkt valgt at benytte Piwik i stedet for de gængse online dataanalyseløsninger. Med Piwik har vi 100% ejerskab over data. Piwik data kan gemmes on-premises eller private cloud – vores data bliver gemt i cloud på en server i  EU. Vi ved også at data ikke bliver delt med tredjepart. Dermed føler vi, at der er én ting mindre at bekymre sig om rent datasikkerhedsmæssigt. At IT Kartellet er eksperter i Piwik, men også har erfaring med udvikling af større systemer, er de  tungtvejende grunde til, at vi har valgt at samarbejde med dem.”

Louise Kjær Mansfeldt, Head of Customer Insights and Customer Experience.