Kunde

ALPI

Branche

Transport og logistik

År

1992

Services

Softwareudvikling, Strategi

ALPI

ALPI er en transport- og logistikvirksomhed, som er i gang med en større digitaliseringsproces. Første skridt har været at kortlægge forretningen og arbejdsprocesserne for at finde frem til mulige digitaliseringsområder. I arbejdet har ALPI også rakt ud til både kunder og medarbejdere for at finde de rigtige, digitale løsninger, der giver værdi. Digitaliseringsprocessen hos ALPI er on-going, og flere virksomheder i KOLLAB samarbejder på projektet – indtil videre både C2IT Digital og IT Kartellet. 

DIGITALISERING KLARES BEDST ET SKRIDT AD GANGEN

Da transport- og logistikvirksomheden ALPI besluttede at stige på digitaliseringstoget, var det med det forbehold, at der ikke skulle digitaliseres bare for digitaliseringens skyld. Hvert enkelt tiltag skulle give mening for såvel kunderne som for medarbejderne. Desuden ønskede ALPI frit valg med hensyn til valg af leverandør af de løsninger, der skulle implementeres. C2IT Digital blev udvalgt til at være den uvildige rådgiver på turen.

Under disse forudsætninger gik ALPI og C2IT Digital i gang med et gennemgribende analysearbejde, der skulle kortlægge virksomhedens forretningsgange og systemer og dermed skabe et overblik over mulige digitaliseringsområder og den værdi, de ville have for kunder, medarbejdere og forretningen generelt.

 

VIGTIGT AT INVOLVERE MEDARBEJDERNE

I arbejdet med at kortlægge forretningen og arbejdsprocesser fandt man blandt andet frem til, at man var ikke særlig god til at genbruge data i de forskellige systemer. Medarbejderne brugte uforholdsmæssigt meget tid på at taste de samme data ind flere forskellige steder. Med fokus på netop genbrug af data udviklede IT Kartellet flere software-robotter, der automatisk henter data fra for eksempel ALPIs ERP-system og overfører dem til Excel. Herfra kan data så efterfølgende stilles til rådighed for kunderne. Det var vigtigt for ALPI, at de ikke skulle gribe fat i alle de steder, hvor der reelt var mulighed for forbedring med en digitaliseringsstrategi, men at de kunne vælge ud fra hvad, der giver det største eller bedste resultat på kortest tid.

EN MASSE TIDSBESPARELSE

Digitaliseringsprocessen hos ALPI er langt fra slut, men den derimod rigtig godt i gang. Og resultaterne af digitaliseringen hos ALPI er til at tage og føle på. Virksomheden sparer nu en masse tid på den digitale overførsel af data mellem deres systemer. Men også i finansafdelingen er det blevet lettere at være medarbejder. Hvor man tidligere tjekkede alt igennem, kigger medarbejderne nu kun efter afvigelser. Det betyder, at en medarbejder, der tidligere skulle kigge på cirka 1000 linjer, nu kun skal tjekke omkring 10 linjer. Det sparer helt op til 40-50 timer pr. mdr. alene i denne afdeling.

For ALPI var digitaliseringen vigtig, ikke kun for tidsbesparelser, men også for at man kan gøre tingene på en smartere måde. Ved at fjerne overflødige opgaver og arbejdsrutiner, blev der nemlig bedre tid til de opgaver, hvor medarbejderne ikke kan erstattes af maskiner. Det betød, at medarbejderne begyndte at kigge på deres daglige arbejdsopgaver og selv komme med forslag til ændringer og forbedringer.

 

”Når først man begynder at kigge på sine processer og tænke digitalisering, så er der reelt et hav af muligheder for forbedringer. Man er derfor nødt til at vælge ud fra,  hvad der giver det største eller bedste resultat på kortest tid. Det er meget let at lade sig rive med og sætte gang i for mange tiltag på samme tid – eller omvendt at miste overblikket og slet ikke komme i gang. Det er ligesom med den velkendte elefant – den skal spises i små bidder, ellers bliver man kvalt”

Jens Salling, Project Manager hos ALPI