Kunde

CBS

Branche

Undervisning

År

2009

Services

Microsoft 365

CBS

CBS, Copenhagen Business School, uddanner hvert år over 21.000 studerende, der følger 7.500 kurser og bliver undervist af 600 undervisere, som desuden bedriver verdensklasse forskning. Alt dette kræver, at de interne systemer er i orden og IT-landskabet spiller.  IT Kartellet og C2IT har i tæt samarbejde med CBS’ egen IT-afdeling fået det til at ske – og er faktisk blevet en del af afdelingen. 

AGILE MED PLATFORME 

Hvad bruger undervisere og studerende hver eneste dag, som kræver det spiller 100 procent hver gang? Læringsplatforme. Derfor var det helt essentielt at være med på beatet, når det gjaldt den enorme open source-læringsplatform Moodle, så den blev udviklet og tilpasset CBS’s behov af IT Kartellet.  

Derudover kræver en travl hverdag også, at både kalender og mail funktioner er up to date. Med calender.cbs.dk er det let tilgængeligt for både studerende og undervisere at holde sig automatisk opdateret på deres personlige skemaer. Her er opdateringsfrekvensen og datakvaliteten høj, så det nemt fungerer både via iPhone, Android, Windows Phone samt Outlook og Google Calender mv. Fx kan man se, hvilke hold man er tilmeldt, hvornår og hvor der er undervisning, ændringer og aflysninger i skemaerne. 

Den interne rapportering skal også spille, hvorfor de løbende rapporter skal automatiseres og data skal sættes i system. C2IT har løbende hjulpet i rapporteringsafdelingen med implementering af Navision Stat og rapportering herfra.  

TROFAST SAMARBEJDSPARTNER 

IT Kartellet har været en trofast samarbejdspartner længe; helt fra pilotprojektet hvor CBS’ 50.000 digitale eksamensafleveringer skulle optimeres til en nutid, hvor de nemt håndteres, og hvor plagiat nærmest er forsvundet. 

IT Kartellet er i dag en del af CBS IKT-projekt, som står for den videre udvikling af læringsplatformen og udbredelsen af tekniske virkemidler i organisationen. Som støtte og rådgivende enhed for Porteføljeledelsen på CBS, har IT Kartellet hjulpet med at udarbejde foreløbig 30 projektoplæg og projektprioritering. 

Agilitet. Det er det eneste rigtige ord at bruge. Med IT Kartellet får vi ressourcerne ind med det samme, og resultaterne kort tid efter. Vi mødes fx med Henrik foran et whiteboard, diskuterer os frem til nogle idéer, beder ham om at lave ”noget i den retning”. Snart har vi kørende mock-ups, får lige en brugergruppe ind, så funktionalitet og processer bliver testede, evaluerer løbende og tilretter dét, der ikke fungerer optimalt – og så har vi et rigtigt godt produkt. Hurtigt.” 

Martin Tong, Programchef for Studie og Læring og Projektleder for Digital Eksamen i IT-afdelingen på CBS.